• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2017-08/ska-rmavbild-2017-08-25-kl.-10.00.16.png

Vatikanen skapar nätverk mot korruption

Vatikanen höll under sommaren en internationell debatt om korruption och i slutdokumentet efter denna debatt lanseras nu ett nätverk mot korruption.

Med tanke på påvens och Vatikanens status, och dess förankring i lokalsamhällen runt om i världen, är det både välkommet och naturligt att betona detta arbete genom formalisering i fastare strukturer. Arbetet ska påbörjas i september.

I kommentarerna kring initiativet kan man ana spår av självrannsakan och en vilja att även göra upp med en kultur av kotterier och tendenser att hålla varandra om ryggen. Om dessa antydningar omsätts i faktisk handling är något viktigt på väg att hända och arbetet mot korruption i övrigt civilsamhälle och näringsliv skulle få en helt annan legitimitet.

http://sv.radiovaticana.va/news/2017/08/03/heliga_stolen_ett_nytt_globalt_n%C3%A4tverk_mot_korruption_skapas/1328601