• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2017-05/ska-rmavbild-2017-05-23-kl.-10.58.20.png

Upphandlingsregler kringgicks på Karolinska institutet och Stockholms läns landsting

Sorgliga exempel på hur medarbetare inom Stockholms läns landsting och Karolinska institutet lyckats kringgå regler för upphandlingar, direktupphandlingsgränser har överstigit och uppdrag har gått till verksamheter med kopplingar till upphandlande tjänstemän.

Vidare är det beklämmande att den typen av missförhållanden kan uppmärksammas och sedan ändå tillåtas fortgå under närmare ett år.

Kulturen i verksamheterna bör ses över liksom formerna för rapportering och uppföljning av missförhållanden.

https://inkopsradet.se/juridik/korruption/satte-egenintresset-i-forsta-rummet/