• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2016-12/ska-rmavbild-2016-12-21-kl.-11.34.52.png

Uppförandekod för riksdagsledamöter

En ny uppförandekod för riksdagsledamöter kommer att börja gälla vid årsskiftet. Koden behandlar bland annat jäv, mutor och gåvor.

Tanken är att minska risken för att riksdagsuppdraget används för personlig vinning. Exempelvis kommer man som ledamot att behöva lämna in mottagna gåvor till riksdagen och redovisa större skulder.

Initiativet kommer från Europarådets antikorruptionsorgan Greco och följer en generell trend i samhället där både myndigheter, företag och organisationer söker nya vägar att öka transparensen och komma tillrätta med korruptionen - i stort och smått.

Som medborgare är det lätt att applådera initiativet. Det är tydligt att vi i Sverige har en skev självbild när vi betraktar oss som i princip förskonade från värre korruptionsproblem. Skandalerna runt såväl större privata företag som offentligägda dito har duggat tätt de senaste åren, och turerna kring rekryteringen inom Riksrevisionen senast var en speciellt distinkt näsknäpp för den svenska självbilden.

Det är värt att konstatera att det redan sedan tidigare har funnits regler på plats, men det är uppenbart att uppdraget som riksdagsledamot bör omgärdas av särskilt långtgående regler givet de uppenbara riskerna kring utövandet av offentlig makt.

https://riksdagen.se/sv/aktuellt/2016/dec/16/ny-uppforandekod-for-riksdagsledamoter/