• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2016-05/ska-rmavbild-2016-05-10-kl.-15.32.38.png

Undersökning om mutor

Brittiska Eversheds har gjort en undersökning om mutor bland 500 chefer i 12 länder. Undersökningen indikerar en nedslående nivå av korruption generellt i affärslivet och en attityd som antyder att juridiska konsekvenser knappast gör att man avhåller sig från mutor och korrupta affärsmetoder.

http://washpost.bloomberg.com/Story?docId=1376-O6R7X56K50YL01-14NQ10METQMER8GMOCPR2NIT62