• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2019-08/sk-rmavbild-2019-08-26-kl.-10.24.37.png

Tryck på bättre korruptionskontroll i offentlig sektor

Alltfler röster höjs för ett starkare arbete mot korruption inom offentlig sektor. Öppenhet ses allt oftare som en självklar komponent i en sund verksamhetskultur, där man erkänner problem och adresserar missförhållanden.

I insändaren nedan kommer kravet på extern visselblåsarfunktion från en tidigare anställd i en kommun, en anställd med egna erfarenheter av repressalier och bestraffningar kopplat till uppmärksammandet av missförhållanden.

För samhället som helhet är det förstås viktigt att individer gör sig omaket att ta strid för att komma åt en osund kultur. Men för den enskilda organisationen är det ofta att föredra att få hantera sina problem utan att de först fläks ut i media. Att insändaren skriver en insändare är därför kanske ett argument starkare än de som tas upp i texten.

Men för att ha nytta av visselblåsarsystemet som ett verktyg för att hantera missförhållanden krävs också en genuin vilja från ledningens sida att ta tag i problemen. Troligen är det denna vilja som blir den svaga länken om ledningen tvingas implementera ett system på grund av externt tryck.

https://www.vk.se/2019-08-25/ordet-fritt-tystnadskultur-inom-umea-kommun-maste-bort