• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2016-06/ska-rmavbild-2016-06-03-kl.-09.28.36.png

Transparency om korruption i läkemedelsindustrin

Transparency International har publicerat en rapport om korruption inom läkemedelsindustrin. Man pekar på kunskapsgapet mellan patient och vårdgivare, användarens beroendeställning, de stora pengarna inom sektorn samt en byråkratisk beslutsstruktur med många beslutsfattare som faktorer som förstärker riskerna.

Problemen kan anses extra allvarliga då en stor del av kostnaderna för korruptionen kan räknas i folkhälsa.

http://www.transparency.org.uk/our-work/pharmaceuticals-healthcare-programme/