• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2017-02/ska-rmavbild-2017-02-14-kl.-15.36.26.png

Successivt förändrad karaktär på korruptionen i Sverige

Korruptionsexperten Staffan Andersson diskuterar de många korruptionsärenden som synts i media på senare tid och hur de ska tolkas. Bland annat talar han om hur rena mutor inte är den dominerande formen av korruption, utan att det ofta handlar om maktmissbruk genom favorisering inom breda kontaktnät.

Andersson beskriver revisionen som en ofta otillräcklig kontrollfunktion och även medierna som beroende av tips från individer inom verksamheterna.

http://www.barometern.se/kalmar/korruption-mer-an-pengar-och-gavor/