• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2016-02/rs-webb.jpg

Skadestånd till visselblåsare i Skåne

Överläkaren Lisbeth Sjöström påtalade missförhållanden på sin arbetsplats, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Hon stängdes omedelbart av från sin tjänst och omplacerades senare.

Sjöström drev ändå frågan vidare och har nu tilldömts ett skadestånd från Region Skåne.

Ovanligt att någon vågar stå upp och berätta om missförhållanden. Ännu ovanligare att man orkar dra det ända till rättegång.

Sjöström pekar på den "tystnadskultur" som sprider sig i vården. Bilden återspeglar återkommande kommentarer från sjuksjöterskor som upplever att man betraktas som illojal om man gör Lex Maria-anmälningar.

Det känns som att anonyma rapporteringssystem vore på sin plats.

http://www.hd.se/nyheter/sverige/2016/02/10/visselblasare-fick-skadestand/

Lisbeth Sjöström har nu valt att sluta sin tjänst på grund av hur hon har behandlats.

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/02/Lisbeth-Sjostrom-slutar-i-protest/