• +46 8 1244 80 50
  • info@lantero.se
Bild: 2018-10/ska-rmavbild-2018-10-05-kl.-11.10.55.png

Rutiner och kultur på Danske Bank

Den penningtvättshärva på Danske Bank som de senaste veckorna dissekerats i media har visat sig ha smått ofattbara proportioner. Genom den baltiska verksamheten har enorma belopp slussats ur Ryssland.

Det som började med kritik vid internrevision 2014 har de senaste månaderna tagit fart i medierna och lett till ett kraftigt ras i aktien, vd-avgång och betydande hotande böter.

I vanlig ordning finns det många internt som är inblandade eller känner till missförhållanden av den här typen. Vidare finns det med många mått mätt bra rutiner på plats inom banken.

Liksom i de flesta stora skandaler faller det tillbaka på vilken vilja som finns att ta tag i problem. En vilja som bäst mäts i kulturen. I organisationskulturer där alla vet att ett visst beteende inte accepteras brukar man sällan hitta storskaliga exempel på sådant beteende.

Rutiner och kultur måste hänga ihop!

https://www.svd.se/danske-bank-skakas-av-skandal

https://www.di.se/nyheter/detta-har-hant-penningtvattskandalen-pa-danske-bank/

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/penningtvatten-tycks-svamma-over-alla-braddar