• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2019-10/sk-rmavbild-2019-10-11-kl.-09.00.15.png

Rapport om tystnadskultur

Brottsförebyggande rådet har kommit med en ny rapport om tysnadskulturer. Både inom organisationer och gentemot rättsväsendet finns det i många fall en oro bland brottsutsatta personer, vittnen eller medarbetare att berätta om missförhållanden.

Mycket av rapporten handlar om rättsväsendet, bristande förtroende och strukturer i samhällets kärnfunktioner, men vad gäller företag och organisationer pekas betydelsen av chefer och tongivande individer ut som speciellt betydelsefulla. Tonen från toppen spelar stor roll.

Rapporteringskanaler för missförhållanden kan vara en viktig komponent i antikorruptionsarbetet, men kommer aldig att få någon betydelse utan ett medvetet arbete för en sund organisationskultur. Ledningen och organisationens chefer måste fullt ut anamma och leva enligt de riktlinjer som gäller, annars kommer rapporteringskanalen mest att betraktas som ett fikonlöv av medarbetarna.

Rapporten som helhet finns här.

Institutet mot Mutor kommenterar rapporten här.