• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2016-04/ska-rmavbild-2016-04-15-kl.-10.11.28.png

Nytt direktiv om industrispionage

Europaparlamentet har klubbat nya regler mot industrispionage. Kritiken har varit skarp för att reglerna riskerar att kriminalisera visselblåsare och mer än 500 000 personer har skrivit på ett upprop mot direktivet.

Franska parlamentsledamoten Constance Le Grip, som ansvarar för direktivet, tycker att syftet överskuggar problemen och fick igenom direktivet efter förhandlingar kring undantag för visselblåsare.

Det är dock lätt att koppla utvecklingen till tidigare debatt kring effekten av mer långtgående lagstiftning, där det finns en uppenbar risk att visselblåsare avhåller sig från att rapportera missförhållanden om reglerna är komplicerade.

Det är för övrigt slående hur bilden av direktivet skiljer sig åt mellan svensk och engelsk media.

http://www.bbc.com/news/business-36041738

http://www.dn.se/nyheter/sverige/battre-skydd-for-visselblasare/