• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2016-10/ska-rmavbild-2016-10-03-kl.-10.54.03.png

Ny rapport från Brottsförebyggande rådet

Drygt 45 000 anställda vid myndigheter och a-kassor har svarat på frågor i Brå:s nya undersökning om mutor.

Upphandlare är föga förvånande en speciellt utsatt yrkesgrupp, där man som individ sitter på ett mandat som representerar stora värden. Förutom mutor så är det vanligt förekommande med olika typer av hot och liknande påverkan.

Projektledare Johanna Skinnari poängterar betydelsen av att bygga upp interna strukturer där den anställda kan få stöd.

Bilden av ett Sverige som är förskonat från korruption får sig här ytterligare en törn.

http://inkopsradet.se/juridik/korruption/manga-forsoker-paverka-upphandlare/

Hela rapporten finns på:

http://bra.se/download/18.3c6dfe1e15691e1603e6093a/1473246912101/2016_13_Otillaten_paverkan_mot_myndighetspersoner.pdf