• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2016-06/ska-rmavbild-2016-06-30-kl.-11.21.52.png

Märkligt från Ericssons investerarmöte

Ericsson har hållit möte med utvalda investerare för att informera kring pågående korruptionsutredningar och information i media.

Uppseendeväckande är bland annat att Ericsson beskriver att de regelmässigt underlåter att anmäla misstankar om korruptionsbrott till polisen, med hänvisning till att korruptionsbrott är svårbedömda. Annars skulle man kunna argumentera för att det borde vara upp till polisen att göra de bedömningarna om skälig misstanke föreligger.

En annan märklig detalj är att Ericsson vid mötet beskrivit hur man lämnat ett uppmärksammat ärende i Asien utan åtgärd, och vidare uttryckligen önskat att detta inte fördes vidare till media. Om man eftersträvar transparens så borde Ericsson istället vara tydlig med vad som hänt och varför man gjort den bedömning man gjort.

http://www.svd.se/hemligt-mote-finns-fler-fall-av-misstankt-korruption