• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2019-05/ii-rsjmh-400x400.jpg

Lantero ny stödmedlem till Institutet mot mutor

Lantero blir stödjande medlem till Institutet mot mutor, IMM.

– Lantero är ett värderingsdrivet bolag som arbetar för sunda affärskulturer, säger Petter Tiger, vd Lantero. IMM bedriver ett viktigt arbete för att öka medvetenheten om korruptionsfrågor som vi gärna stöttar.

Inom ramen för samarbetet kommer det att ske ett aktivt erfarenhetsutbyte som förhoppningsvis resulterar i gemensamma aktiviteter för att lyfta aktuella frågor.