• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2017-06/ska-rmavbild-2017-06-21-kl.-11.56.29.png

Landstingsanställd begärde mutor

En tidigare anställd vid Landstinget i Uppsala län begärde mutor från byggentreprenörer i samband med att han ansvarade för byggprojekt. När han nu döms har åklagaren kunnat luta sig mot bevisning där mannen ställt uttryckliga krav per mejl.

Det kan tyckas uppmuntrande att mannen agerat så klumpigt och lämnat så tydliga spår efter sig. Samtidigt skrämmer det att man som tjänsteman kan betrakta det som så trivialt att han inte bemödar sig mer om att dölja sitt beteende. Uppenbarligen saknas det något väsentligt i kulturen inom landstinget, samtidigt som det är troligt att det för varje upptäckt fall finns många som aldrig upptäcks. I Uppsala och i andra landsting.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6714282