• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2016-02/1456136942_logo-lagradet.gif

Lagrådet om förslag till visselblåsarlag

Lagrådet har yttrat sig om det nya lagförslaget om särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Givet kritiken från lagrådet är det troligt att förslaget kommer att omarbetas på flera punkter. https://lnkd.in/eX8UqjE