• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2019-01/ska-rmavbild-2019-01-24-kl.-11.30.36.png

Korruptionsenkät bekräftar fördomar

Konkurrensverket har genomfört en korruptionsenkät. Bygg/anläggning och offentliga upphandlingar sticker föga förvånande ut som speciellt besvärliga.

Pikant i sammanhanget är att Konkurrensverket i september uppmärksammades i Dagens Industri angående sin egen upphandling av visselblåsarsystem, som inte skedde enligt de egna rekommendationerna.

https://inkopsradet.se/bransch/samhallsbyggnad/dags-att-bygga-bort-osunt-beteende/

https://www.di.se/nyheter/kkv-kopte-visselblasarsystem-utan-offentlig-upphandling/