• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2019-11/sk-rmavbild-2019-11-20-kl.-15.42.24.png

Korruption i fördelning av utbildningsplatser - lärdomar

TV-programmet Kalla Fakta har granskat tandläkarutbildningen på KI och den särskilda antagningskvot som gör att man kan komma in utan hänsyn till betyg eller högskoleprovresultat.

Man pekar på systematiskt gynnande av barn till tandläkare och framför allt återkommande fall av hur barn urvalskommitténs ledamöter har fått utbildningsplatser genom programmet.

Hanteringen av besluten kring utbildningsplatserna har tydliga inbyggda intressekonflikter och är ett utmärkt exempel på när man har satt upp otillräckliga strukturer för att hantera jävssituationer. En återkommande grogrund för korruption är när tjänstemän hanterar beslut med betydande ekonomiskt värde, med en process som präglas av godtycke eller otillräcklig transparens.

Det är lätt att anta att det i grunden sitter vettiga personer i den aktuella kommittén, men som saknar riskinsikt, är naiva eller inte tillräckligt rakryggade för att kunna sätta stopp när tveksamma situationer dyker upp.

Precis som inom visselblåsarsystem är det centralt att ta principdiskussionen tidigt, att etablera bra rutiner och processer, så att man inte behöver förlita sig på kommittéledamöternas ryggrad, utan har rutiner som gör det lätt att göra rätt.

Så snart det dyker upp ett skarpt läge är det försent att ta principdiskussionen.

Se inslaget här.