• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2018-12/ska-rmavbild-2018-12-12-kl.-11.50.48.png

Korruption 2.0

Uppdrag granskning uppmärksammade nyligen hur förslagna företag arbetar med nya metoder för att få individer att acceptera mutor. Genom att ersätta individer för deltagande i exempelvis en undersökning, som dock aldrig ägt rum, får man de flesta att ta emot en gåva. Sedan är det enkelt att sätta press på personen i samband med försäljning av överprissatta varor.

Bra att detta uppmärksammas. Den stora lärdomen bör vara behovet hos företag och myndigheter att löpande träna anställda kring korruptionsfrågor, för att kunna känna igen bedragarnas metoder och vara klara över vad som gäller.

https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/med-logner-och-presentkort-saldes-varor-for-miljoner