• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2019-04/sk-rmavbild-2019-04-23-kl.-08.17.05.png

Kan visselblåsarna andas ut nu?

I rapporteringen om den nya EU-lagstiftningen får man lätt intrycket att visselblåsarna nu äntligen är trygga, som i rubriken "snart kan visselblåsarna andas ut". Fokus i debatten är ofta på att man måste ge rättsligt stöd till visselblåsaren eller se till att det finns regler som straffar organisationer som hämnas på visselblåsare.

Det vore önskvärt att man mer fokuserade på hur sunda rutiner kan etableras för att åstadakomma en seriös hantering av missförhållanden. Att upplägg ska vara ändamålsenliga och utgå från de olika verksamheterna.

Frågan borde vara inriktad på kultur och att skapa förtroendefulla relationer, inklusive seriös informationshantering och rutiner för extern utredningshjälp. Att tro att visselblåsare motiveras av chansen att få upprättelse efter att ha blivit dåligt behandlad av sin arbetsgivare visar på ganska dålig förståelse av visselblåsarens drivkrafter.

https://inkopsradet.se/juridik/lagstiftning/snart-kan-visselblasarna-andas-ut/