• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2016-12/ska-rmavbild-2016-12-07-kl.-12.53.08.png

Inget jävsförbud i nya LOU

Vid en konferens om upphandling nyligen diskuterades den nya lagen om offentlig upphandling och frånvaron av jävsförbud.

Frågan är intressant för att jäv redan täcks in av annan lagstiftning, men samtidigt förtjänar extra uppmärksamhet för att myndigheters möte med privata aktörer vid upphandling är en klassisk grogrund för korruption.

Maria Gil vid Riksbanken, med mycket praktisk erfarenhet på området, pekade speciellt på vänskapsrelationer som en speciell riskfaktor, medan Daniel Johansson på Vinge anlade ett mer teoretiskt perspektiv och menade att något uttryckligt förbud inte är nödvändigt eller önskvärt.

Att frågan diskuteras skapar förstås förutsättningar för en praxis där man utifrån givna regler förmår möta de risker som finns. Att synliggöra riskerna och regelmässigt belysa processerna är exempelvis mer en fråga om arbetssätt och rutiner, och kan åstadkommas utan utbyggd lagstiftning.

Vad man vidare kan önska sig är ytterligare belysning av tveksamma fall som uppdagas, med kännbara konsekvenser för inblandade parter. Att inblandade personer kommer undan med lindriga påföljder riskerar istället att förvärra läget och sprida en känsla av att "alla gör så".

http://upphandling24.se/inget-javforbud-nya-lou/