• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2016-07/ska-rmavbild-2016-07-15-kl.-14.27.55.png

Granskningen av Riksrevisionen

DN har under några veckor granskat Riksrevisionen. En besvärande känsla börjar framträda att det inte rör sig om enskildheter utan en utbredd kultur där personliga relationer på olika sätt tillåtits påverka arbetssätt och beslut.

En riksrevisor som gått in och påverkat beslutet i ett ärende där han själv varit inblandad, chefer som har underhandskontakt med granskade parter över huvudet på ansvarig revisor, utnämnanden i strid med anställningsregler, oförklarade lönediskrepenser vid anställning av riksrevisorers personliga bekanta, med mera.

Att man utöver detta inte inser riksrevisionens speciella status och känslighet när det gäller korruptionsfrågor gör det än mer beklämmande. Det kan vara riktigt att hänvisa till kommande process i KU, men en riksrevisor borde hålla sig för god för att ändra sig i fråga om sakförhållanden.

Sammanfattning av hittillsvarande turer på:

http://www.dn.se/om/dn-granskar-riksrevisionen/