• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2016-08/sydin.png

Finska erfarenheter kring offentlig verksamhet

Strukturerna i Finland liknar till stor del de svenska när det gäller offentlig förvaltning och motsvarande idéer om ansvar och öppenhet råder i de båda länderna.

I den bifogade artikeln diskuteras hur bolagisering av offentlig verksamhet ökar riskerna för korruption, då öppenheten minskar. Resonemangen kan i många fall appliceras på svenska förhållanden. Som ofta annars har vi mycket att lära av varandra och gör klokt i att ta intryck av varandras erfarenheter.

http://online.sydin.fi/Artikel/Visa/111673