• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2017-05/ska-rmavbild-2017-05-17-kl.-11.49.17.png

Få mutbrott klaras upp

Statistiken över uppklarandeprocenten för mutbrott är nedslående. Det rör sig ofta om resurskrävande utredningar där det är svårt att få någon att samarbeta med myndigheter då både givande och tagande av muta är brottsligt. Och med den information man får in är det inte ovanligt att saknas möjligheter att bygga vidare på utredningen.

Andra ärenden tenderar vidare att upplevas som mer akuta och därför tar resurser från mututredningar.

Fällande domar är något vanligare när det gäller trolöshet mot huvudman, vilket sätter fingret på betydelsen att mobilisera organisationerna själva i arbetet mot korruption, då man har helt andra möjligheter att skapa en gynnsam kultur och samla in observationer kring dylika missförhållanden.

http://www.di.se/nyheter/fa-mutmisstankar-ger-fallande-domar/