• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2019-08/sk-rmavbild-2019-08-08-kl.-14.33.25.png

Etiska felsteg vanlig orsak när vd får sparken

PwC har kartlagt vad som ligger bakom vd-byten i organisaitoner och konstaterar att etiska felsteg är det vanligaste skälet. Etiska felsteg är sedan förra året vanligare i statistiken än förklaringarna svag lönsamhet eller konflikter med styrelsen.

Bilden stämmer överens med en generellt bättre genomlysning av organisationer och en allt större uppmärksamhet kring etik- och korruptionsfrågor. De högre kraven på etiskt beteende från ägerhåll tycks alltså inte fullt ut motsvaras av högsta chefernas eget beteende eller vilja/förmåga att leda organisationerna i en sådan riktning.

https://www.realtid.se/pwc-etiska-felsteg-vanligaste-skalet-att-vdar-far-sparken