• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2016-07/ska-rmavbild-2016-07-15-kl.-10.50.02.png

Debatt i Europaparlamentet

Förra onsdagen debatterades visselblåsarskydd i Europaparlamentet, aktualiserat av bland anant panamadokumenten och Luxleaks.

En aktuell fråga är det nya Privacy shield-avtalet, efter att Safe harbour dito ogiltigförklarats i efterdyningarna av Edward Snowdens avslöjanden.

Domen mot Antoine Deltour engagerar också många parlamentsledamöter och från många håll reses det krav på ny visselblåsarlagstiftning på EU-nivå, då nuvarande skyddsklausuler anses otillräckliga.

Se debatten på:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/debate-details.html?date=20160706&detailBy=date

(20.54-21.45)