• +46 8 1244 80 50
  • info@lantero.se
Bild: 2018-11/ska-rmavbild-2018-11-15-kl.-16.36.06.png

Centrum för rättvisa tar sig an KS visselblåsare

Centrum för rättvisa engagerar sig i de visselblåsare som avslöjade Macchiarini-skandalen på Karolinska Institutet. Forskarna fälldes själva för bland annat "oredlighet i forskning", kopplat till arbete de i ett tidigare skede gjort tillsammans med Macchiarini.

Flera aspekter gör ärendet angeläget att titta närmare på. Bland annat i vilken mån visselblåsarna fått komma till tals i processen och om konsekvenserna står i proportion till de bakomliggande omständigheterna.

Sverige har en lång tradition av meddelarfrihet och meddelarskydd som gör det särskilt angeläget att noggrant följa upp detta ärende. I värsta fall skulle det här ärendet kunna svärta ner Sveriges anseende vad gäller korruption, om hanteringen av visselblåsare framstår som alltför hård eller rättsosäker.

Ett tidigare blogginlägg pekade på de stora skadestånd som amerikanska myndigheters delat ut, bland annat som en signal om visselblåsares stora värde och betydlese. Så här långt tycks det som att svenska myndigheter inte är främmande för att skicka motsatta signaler.

Stort tack till Centrum för rättvisa, som väljer att driva denna typ av principiellt viktiga frågor.

http://www.barometern.se/article/till-forsvar-for-visselblasarna/