• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2019-04/sk-rmavbild-2019-04-23-kl.-08.15.06.png

Artikeln om kommande EU-lagstiftning

Upphandling24 skriver om den kommande EU-lagstiftningen på visselblåsarområdet. Direktivet behöver godkännas av ministerrådet och ska sedan implementeras i nationella lagstiftningar inom två år.

Sverige pekas i artikeln ut som ett av tio länder med "omfattande rättsligt skydd" för visselblåsare. Detta måste emellertid betraktas som en något rosig bild av den halvtuggade lagstiftning som för några år sedan antogs och som bara till mindre delar liknade utredningen på temat från 2014.

https://upphandling24.se/starkt-skydd-for-visselblasare/