• +46 8 124 480 50
  • info@lantero.se
Bild: 2019-09/1568630252_sk-rmavbild-2019-09-16-kl.-11.32.02.png

Antikorruptionsinitiativ från byggbranschen

Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel beskriver i en debattartikel i Dagens samhälle de korruptionsutmaningar som präglar byggbranschen. Hon visar på en oroande utveckling och beskriver de strukturer som gör branschen särskilt utsatt, exempelvis mötet mellan privata aktörer och offentliga beställare.

Hassel menar att chefer i byggbolagen lätt hamnar i kläm och tvingas förhålla sig till organiserad brottslighet. Hon efterlyser ett större engagemang från samhället och ser att branschen som helhet skulle kunna göra mer. Ett konkret förslag är att förekomma den EU-lagstiftning som är på väg och införa visselblåsarsystem för att underlätta anonym rapportering.

Ett naturligt referenscase vore i så fall Norge, som ser antikorruptionsarbetet som en branschangelägenhet snarare än en fråga för enskilda företag. Sedan flera år finns det en visselblåsarkanal för branschen där man har satt upp seriösa strukturer för rapportering och handläggning.

Ytterligare medskick till Byggcheferna vore att betona betydelsen av både oberoende och kompetens hos utredarna. Lantero arbetar sedan flera år med att möjliggöra för företag att få hjälp av oberoende advokater till en rimlig och förutsägbar kostnad.

Kopplat till problemen inom byggbranschen har också en ny bok kommit ut i dagarna. I Den ineffektiva byggbranschen beskriver tidigare byggdirektören Mikael Anjou en del av de problem som branschen dras med och han skissar en handlingsplan framåt.

Som vi inom Lantero alltid brukar påpeka är ett visselblåsarsystem en fråga om att utveckla sunda organisationskulturer. Rapporteringskanaler behöver kombineras med insikter och initiativ för att på bred front uppmärksamma och hantera missförhållanden.